RDKL \ˈRA-DI-KƏL\

adj.
▪ (erit. toimintaa ja muutosta) mullistava, vapaa, perinpohjainen
▪ vastakohta sanoille tavanomainen ja perinteinen
slang. (US): erinomainen, erittäin hyvä

Vain merkityksellinen markkinointi tuottaa tulosta, ja vain tuloksilla on lopulta merkitystä.