Mitä on markkinointimuotoilu?

Markkinointimuotoilu on merkityksellisen markkinoinnin suunnittelua kohderyhmälähtöisesti, muotoilun keinoin.

Miten se tapahtuu? Samoin kuin markkinointia pitäisi mielestämme aina suunnitella: Samaistumme viestin vastaanottajaan eli asiakkaaseen. Mietimme miten viesti koskettaisi hänen elämäänsä. Kerromme sen tavalla joka liikahduttaa.

Yksinkertaista? Hyvä. Niin sen pitäisikin olla.

Miten sitä tehdään?

Malli perustuu omaan käyttöömme räätälöimäämme Design thinking -metodiin. Liiketoiminnan haasteen määrittämisen jälkeen keskitymme markkinointiviestinnän vastaanottajan ymmärtämiseen.

Mallissa on design thinking- metodin mukaisesti 5 vaihetta.

  1. Tutustu kohderyhmään, elä sen arkea ja kerää tietoa.
  2. Tee havaintoja kerätyn tiedon pohjalta. Mikä kohderyhmää innostaa, mikä heihin vetoaa, mihin kaipaavat apua tai tukea?
  3. Rakennamme 3-4 ideaa kohderyhmästä tehtyjen havaintojen pohjalta.
  4. Jalostetaan valitusta ideasta tarpeiden mukainen kokonaisvaltainen markkinointiviestinnän konsepti.
  5. Testataan konseptin toimivuus sekä sisäisesti ja ulkoisesti.

markkinointimuotoilu

Markkinointimuotoilu tuottaa merkityksellistä markkinointia

Mallia pystytään hyödyntämään sekä oikeanlaisten viestien suunnitteluun että syvällisemminkin markkinointistrategian muokkaamiseen kohderyhmäymmärryksen pohjalta. Kun yrityksen arvolupaus, strategia, kilpailuedut, puheet ja teot ovat merkityksellisiä myös asiakkaille, on markkinoinnilta lupa odottaa mitattavia liiketoiminnalle merkityksellisiä tuloksia.

Radikal hyödyntää markkinointimuotoilua suunnittelussaan systemaattisesti.
Kuinka hyvin sinä tunnet kohderyhmäsi? Ota yhteyttä!

Petteri Kyyrönen /partner +358 45 13 133 78