Merkityksellisiä markkinointitekoja

RDKL Helsinki on luova markkinointiviestinnän toimisto. Meillä on kyky ymmärtää asiakkaidemme liiketoimintaa ja kohderyhmän elämää.
Kun nämä asiat kohtaavat, markkinoinnista tulee merkityksellistä sekä viestin lähettäjälle että sen vastaanottajalle.

Olemme markkinoinnin asiantuntijoita, tarinankertojia ja designereita.
Uskomme rohkeaan strategiaan, isoihin ideoihin ja relevantteihin kohtaamisiin brändien ja ihmisten välillä.